Metal computers      מיטל מחשבים

מחשבים ותוכנה זה המקצוע שלנו

     

צור קשר   מסכי דוגמה   Netz מיטל   Rent מיטל   מיטל למוסכים   מפרט טכני   עמור ראשי
 

הערה:   ניתן להגדיר שדות חובה בכותרת המסמך

 

להלן  דוגמה למסך הקמת חוזה השכרה

להשכרה Rent  מיטל

מאפיינים עיקריים    
 
חוזי השכרה
ניהול צי רכבים
רבוי כרטיסי הכנסות
ניהול קובץ נהגים
קופה רב מטבעית
הנהלת חשבונות

תוכנת מיטל רנט  עובדת
בחברות השכרה רבות
בישראל לשביעות רצונם
של הלקוחות. נשמח
להפנותכם לקבלת המלצות

   

תמיכה בחוזי-השכרה בבסיס חישוב יומי או בחוזי ליסינג תפעולי על בסיס חודשי ארוך טווח
חוזים יומיים כפופים לתעריף לפי מחירון אישי של הלקוח או מחירון גלובלי
החיוב לחשבונית הוא פונקציה של מס ימי השכרה, חריגה ממכסת ק"מ, חיוב בגין דלק ובגין תוספות. ניתן לבחור בבסיס שקלי או במט"ח
בליסינג תפעולי החיוב הוא תקופתי. התוכנה מאפשרת בחיוב לחשבונית רכיבים פטורים/כוללים מע"מ. החיוב בדרך כלל חודשי בשקלים/במט"ח,  בשילוב אופציה להפרשי הצמדה הכפופים לטבלת מדדים שהתוכנה מנהלת
כמו כן תומכת התוכנה בחוזי ליסינג מימוני הכפוף לחוזה רכישה ע"י הלוואה בנקאית. ההחזר החודשי לפי טבלת סילוקין הכפופה ללוח שפיצר ולטבלת מדדים שהתוכנה מנהלת. אפשרות להפקת חשבונית מס קבלה חודשית ללקוח
מיטל רנט תומכת בביצוע לא מוגבל של החלפות רכבים במהלך תקופת ההשכרה
פורמט החוזה המודפס לנייר גמיש לחלוטין לשיקול  ולעיצוב המשתמש
ובתמיכת בית התוכנה

 

 חזור

 

 

 
צי הרכבים  מאוחסן בקובץ. בכרטיס רכב שדות חובה ושדות רשות הניתנים לעיצוב ע"י המשתמש.
מעקב אחרי שדות תאריכיים של הרכב, לקבלת רשימת כלי רכב שמתקרב מועד הטסט, פג תוקף ביטוח, תאריך לטיפול ועוד.
ניהול טקסטים הקשורים לרכב לצורך מעקב והיסטוריה כגון טופס תאונת דרכים, דוח תעבורה, דוח כביש 6 ועוד
ניהול תנועות רווח הפסד לכל רכב. תנועות ההוצאה מגיעות מהקלדת הוצאות משתנות ע"י חשבוניות ספק וכן מטבלת רישום הוצאות קבועות (ביטוח, אגרת רישוי וכדומה). תנועות ההכנסה מגיעות מחשבוניות שכירות
דוחות רכבים, חלונות דפדוף וחלונות חיתוך לקבלת רכבים העונים לקריטריונים מסויימים
 

 חזור

 
   

   
לכל נהג פרטים מזהים ונתוני כרטיס אשראי התוכנה מתריעה על נהג צעיר ואו נהג לא מורשה לנהוג בגלל פג תוקף רשיון ו/או כרטיס אשראי. ההצבעה לנהג היא מרשומת הלקוח, כך שלקוח במערכת יכול להצביע על עד 99 נהגים
התוכנה מאפשרת איתור נהג לפי ת.ז ו/או לפי כל פרט אחר משדות הרשומה של כמו טלפון כתובת וכדומה.
התוכנה תומכת בהפקת דו"ח לחברות האשראי בגין נהגים שתוקף אישור כ"א שלהם פג או עומד לפוג.
ניתן לחסום נהג בעייתי מאפשרות שיבוצו בחוזה השכרה

 

 חזור

 

 

תמיכה בריבוי כרטיסי הכנסות מאפשרת מעקב שנתי/חודשי נוח על התפלגות ההכנסות של החברה, למשל בדו"ח רווח והפסד בהנהלת-חשבונות. דוגמאות לרכיבים אפשריים בכרטסת: הכנסות מהשכרה, מחיוב ק"מ מחיוב דלק, מפיקדון, מאגרות ממימון וכדומה

 

 חזור

   
ניהול כרטיסי קופה בשקלים ובמט"ח ואפשרות לקלוט תקבול בדולרים או במטבע זר אחר. שער המטבע ייקבע לפי טבלת שערי מטבע שהתוכנה מנהלת.
 
ניתוב אוטומטי של הפרשי שער לכרטיס הנהלת חשבונות מוגדר. כנ"ל אפשרות להפקדת ממסרים
במט"ח לבנקים

 

 חזור

 

 

 

מיטל רנט מספקת מודול הנהלת חשבונות בנוסף למודול התאמת בנק. רכיבים הכלולים במודול זה: מאזן בוחן, רווח והפסד, דוח מקדמות דוח מעמ ועוד.תמיכה בייצוא יומן תנועות לתוכנות חיצוניות . מסך לקליטת הוצאות רכב שאינן נובעות מחשבונית ספק וניתוב תנועות ההוצאה לרכיבי-ההוצאות המוגדרים בכרטסת

 

 חזור

 

           

 

 

      Metal Computers

03-5595936 5590294

עיצוב והקמה: מיטל מחשבים    כל הזכויות שמורות

Copyright 2003-2004